About     Executive Board of Directors

中華民國骨科醫學會 第二十二屆理監事會

理事長

詹益聖 ( Yi-Sheng Chan )

常務理事

李政鴻 ( Cheng-Hung Lee )

馬筱笠 ( Shiao-Li Ma )

黃炫廸 ( Hsuan-Ti Huang )

盧永昌 ( Yung-Chang Lu )

常務監事

江鴻生 ( Hong-sen Chiang )

理事

于載九 ( Tzai-Chiu Yu )

牛自健 ( Chi-Chien Niu )

王子康 ( Tze-Hong Wang )

王廷明 ( Ting-Ming,Wang )

王 校 ( Shiaw Wang )

吳文田 ( Wen-Tien Wu )

巫瑞文 ( RE-WEN WU )

李佩淵 ( Pei-Yuan Lee )

杜元坤 ( Yuan-Kun Tu )

周伯禧 ( Paul Hsi-Chou )

張至宏 ( Chih-Hung Chang )

張維寧 ( Wei Ning,Chang )

敖曼冠 ( Man-Kuan Au )

陳正豐 ( Cheng-Fong Chen )

陳賢德 ( Hsien-Te Chen )

黃揆洲 ( Kui-Chou Huang )

黃聰仁 ( Tsung-Jen Huang )

楊曙華 ( Shu-Hua Yang )

潘如瑜 ( Ru-Yu Pan )

賴俊良 ( Jiun-Liang Lai )

蘇宇平 ( Yu-Ping Su )

蘇維仁 ( ANDREW W.R.SU. )

候補理事

王世典 ( Shih-Tien Wang )

任振輝 ( Jenn-Huei Renn )

孫瑞昇 ( Jui-Sheng Sun )

馬景候 ( Ching-Hau Ma )

陳志輝 ( Chih-Hui Chen )

陳國光 ( Kuo-Kuang Chen )

陳嘉輝 ( Ka-Fai Chen )

黃元賓 ( Yuan-Pin Huang )

簡基勝 ( Chi-Sheng Chien )

監事

張辰光 ( Chen-Kuang Chang )

張定國 ( Ting-Kuo Chang )

許建仁 ( Chien-Jen Hsu )

陳昆輝 ( Kun-Hui Chen )

黃國欽 ( Kuo-Chin Huang )

賴伯亮 ( Po-Liang Lai )

謝承樸 ( Cheng-Pu Shieh )

蘇嘉瑞 ( Chia-Jui Su )

候補監事

李森仁 ( Sen-Jen Lee )

周溫祥 ( Wen-Hsiang Chou )

蔡文龍 ( Wen-Lung Tsai )